Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.vibm.vn/handle/VLXD/2071
Title: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen cho men gạch gốm ốp lát. Mã số RD-35
Authors: Trần Quang Hào
Keywords: Công nghệ chế tạo bột màu;Gạch gốm;Gạch gốm ốp lát;Men
Issue Date: 2001
Publisher: Viện Vật liệu Xây dựng
Abstract: Giới thiệu báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen cho men gạch gốm ốp lát
URI: http://thuvienso.vibm.vn/handle/VLXD/2071
ISBN: 00508
Identifier: 00508
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 508_1.PDF
  • Description : 
  • Size : 17,49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.