07. Chất thải rắn : [39]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
PreviewTitleAuthor(s)Issue Date
TCVN 7556-3-2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 3: Định tính và định lượngTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 9239-2012_1.PDF.jpgTCVN 9239:2012 Chất thải rắn - Quy trình chiết độc tínhTổng cục Môi trường - Bộ Tài Nguyên2012
TCVN 7556-2-2005_1.PDF.jpgTCVN 7556-2:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 2: Chiết và làm sạchTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 9240-2012_1.PDF.jpgTCVN 9240:2012 Chất thải rắn - Phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻTổng cục Môi trường - Bộ Tài Nguyên2012
TCVN 6560-2005_1.PDF.jpgTCVN 6560:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phépTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Chất lượng không khí2008
TCVN 8627-2010_1.PDF.jpgTCVN 8627:2010 Năng lượng hạt nhân - Phương pháp chuẩn để thử nghiệm tính ổn định đối với chiếu xạ Alpha lâu dài của chất nền cho việc rắn hóa chất thải phóng xạ mức caoBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC85 Năng lượng hạt nhân2010
TCVN 7558-2- 2005.PDF.jpgTCVN 7558-2:2005 Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải - Phần 2: Phương pháp đo độ đụcTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7557-2-2005_1.PDF.jpgTCVN 7557-2:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải - Phần 2: Phương pháp xác định nồng độ thủy ngân bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnhTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7380-2004_1.PDF.jpgTCVN 7380: 2004 Lò đốt chất thải rắn y tế - Yêu cầu kỹ thuậtTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7557-1-2005_1.PDF.jpgTCVN 7557-1:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải - Phần 1: Quy định chungTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7381-2004_1.PDF.jpgTCVN 7381:2004 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp đánh giá thẩm địnhTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7556-1-2005_1.PDF.jpgTCVN 7556-1:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 1: Lấy mẫuTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7241-2003_1.PDF.jpgTCVN 7241:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 7557-3-2005_1.PDF.jpgTCVN 7557-3:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải - Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ Cadmi và chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửaTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7558-1-2005_1.PDF.jpgTCVN 7558-1:2005 Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải - Phần 1: Phương pháp quang phổTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7469-2005_1.PDF.jpgTCVN 7469:2005 An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cấtBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC85 Năng lượng hạt nhân2008
TCVN 7246-2003_1.PDF.jpgTCVN 7246:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh Dioxit (SO2) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 9466-2012_1.PDF.jpgTCVN 9466:2012 Chất thải rắn - Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn2012
TCVN 9458-2012_1.PDF.jpgTCVN 9458:2012 Chất thải rắn - Phương pháp hòa tan bằng Lithi Metaborat nóng chảyBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn2012
TCVN 7245-2003_1.PDF.jpgTCVN 7245:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ Nitơ oxit (NOx) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39