06. Chất kết dính và vật liệu bịt kín : [36]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
PreviewTitleAuthor(s)Issue Date
TCVN 9067-3-2012_1.PDF.jpgTCVN 9067-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền nhiệtViện Vật liệu xây dựng2012
TCVN 9408-2014_1.PDF.jpgTCVN 9408:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ thuậtViện Vật liệu xây dựng2014
TCVN 9409-5-2014_1.PDF.jpgTCVN 9409-5:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền trong môi trường hóa chấtViện Vật liệu xây dựng2014
TCVN 7953-2008_1.PDF.jpgTCVN 7953:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Quy phạm thi cong và nghiệm thuViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 9067-2-2012_1.PDF.jpgTCVN 9067-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền chọc thủng độngViện Vật liệu xây dựng2012
TCVN 8266-2009_1.PDF.jpgTCVN 8266:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Yêu cầu kỹ thuậtViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 8267-1-6-2009_1.PDF.jpgTCVN 8267-1:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ chảyViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 8267-1-6-2009_1.PDF.jpgTCVN 8267-2:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định khả năng đùn chảyViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 8267-1-6-2009_1.PDF.jpgTCVN 8267-3:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ cứng Shore AViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 7952-11-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-11:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ liên kếtViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 8267-1-6-2009_1.PDF.jpgTCVN 8267-4:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hóaViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 8267-1-6-2009_1.PDF.jpgTCVN 8267-5:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định thời gian không dính bề mặtViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 8267-1-6-2009_1.PDF.jpgTCVN 8267-6:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định cường độ bám dínhViện Vật liệu xây dựng2009
TCVN 7952-6-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-6:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọngViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 7952-1-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-1:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ nhớtViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 7952-5-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-5:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ hấp thụ nướcViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 7952-7-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-7:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 7 : Xác định khả năng thích ứng nhiệtViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 7951-2008_1.PDF.jpgTCVN 7951:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuậtViện Vật liệu xây dựng2008
TCVN 7952-8-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-8:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 8 : Xác định hệ số ngót sau khi đóng rắnViện Vật liệu xây dựng2008
TCVNJ 7952-2-2008_1.PDF.jpgTCVN 7952-2:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ chảy sệViện Vật liệu xây dựng2008
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36