Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2818  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue Date
Tài liệu gạch Dolomie : Tài liệu bằng tiếng Pháp-1949
Gạch chịu lửu : Tài liệu bằng tiếng Trung Quốc-1955
Vật liệu magnesie : Tài liệu bằng tiếng Tiệp-1955
Gạch chịu lửa : Tài liệu bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Tiệp-1955
Nhiệm vụ thiết kế xây dựng xưởng gạch ở Hà Đông của bộ công nghiệp : Tài liệu bằng tiếng Pháp-1956
71.pdf.jpgNghiên cứu nhiệt kế gốm-1956
Thiết kế phân xưởng ép- Zlaté Moravce : Tài liệu bằng tiếng Tiệp-1957
Viện quốc gia thiết kế các nhà máy công nghiệp vật liệu xây dựng và gốm ở Brno- keramoprojekt-1957
83.pdf.jpgBản nhiệm vụ thiết kế nhà máy sứ Bái GiànhTrần Thanh Nguyên1957
88.pdf.jpgNghiên cứu cách điện thử sứ hạ thế-1957
Nghiên cứu nguyên liệu và gạch ngói của nhà máy gạch Việt TrìBộ công nghiệp nặng1958
23.pdf.jpgXác định giá trị kỹ thuật về nghiên cứu gạch chịu lửa-1958
33.pdf.jpgChế tạo men : T.3-1958
84.pdf.jpgTài liệu sứ và men Lễ Lăng và Đường sơn Trung Quốc-1958
98.pdf.jpgTính toán về thành phần nguyên tố hóa học của các hỗn hợp nguyên liệu-1958
18.pdf.jpgHồ sơ tài liệu tham khảo gạch chamotte-1958
133.pdf.jpgBáo cáo về việc nghiên cứu sơ bộ các mẫu Baxite - Lạng Sơn-1959
132.pdf.jpgQuặng ôxit nhôm-1959
104.pdf.jpgTài liệu về xi măng putxolan-1959
138.pdf.jpgBáo cáo về việc nghiên cứu sơ bộ các mẫu baurite- Lạng Sơn-1959