Browsing by Author Tiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
PreviewTitleAuthor(s)Issue Date
TCVN 7380-2004_1.PDF.jpgTCVN 7380: 2004 Lò đốt chất thải rắn y tế - Yêu cầu kỹ thuậtTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7381-2004_1.PDF.jpgTCVN 7381:2004 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp đánh giá thẩm địnhTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7556-1-2005_1.PDF.jpgTCVN 7556-1:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 1: Lấy mẫuTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7556-2-2005_1.PDF.jpgTCVN 7556-2:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 2: Chiết và làm sạchTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7556-3-2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 3: Định tính và định lượngTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7557-1-2005_1.PDF.jpgTCVN 7557-1:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải - Phần 1: Quy định chungTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7557-2-2005_1.PDF.jpgTCVN 7557-2:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải - Phần 2: Phương pháp xác định nồng độ thủy ngân bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnhTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7557-3-2005_1.PDF.jpgTCVN 7557-3:2005 Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải - Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ Cadmi và chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửaTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7558-1-2005_1.PDF.jpgTCVN 7558-1:2005 Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải - Phần 1: Phương pháp quang phổTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008
TCVN 7558-2- 2005.PDF.jpgTCVN 7558-2:2005 Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải - Phần 2: Phương pháp đo độ đụcTiểu Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Lò đốt chất thải rắn y tế2008