Browsing by Author Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewTitleAuthor(s)Issue Date
TCVN 7241-2003_1.PDF.jpgTCVN 7241:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 7242- 2003.PDF.jpgTCVN 7242:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ cacbon monaxit (CO) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 7243-2003_1.PDF.jpgTCVN 7243:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit flohydric (HF) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 7244-2003_1.PDF.jpgTCVN 7244:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit clohydric (HCl) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 7245-2003_1.PDF.jpgTCVN 7245:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ Nitơ oxit (NOx) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008
TCVN 7246-2003_1.PDF.jpgTCVN 7246:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh Dioxit (SO2) trong khí thảiBan Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 Các phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải y tế2008