Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2819  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue Date
Tài liệu gạch Dolomie : Tài liệu bằng tiếng Pháp-1949
Gạch chịu lửu : Tài liệu bằng tiếng Trung Quốc-1955
Vật liệu magnesie : Tài liệu bằng tiếng Tiệp-1955
Gạch chịu lửa : Tài liệu bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Tiệp-1955
Nghiên cứu nhiệt kế gốm-1956
Nhiệm vụ thiết kế xây dựng xưởng gạch ở Hà Đông của bộ công nghiệp : Tài liệu bằng tiếng Pháp-1956
Thiết kế phân xưởng ép- Zlaté Moravce : Tài liệu bằng tiếng Tiệp-1957
Viện quốc gia thiết kế các nhà máy công nghiệp vật liệu xây dựng và gốm ở Brno- keramoprojekt-1957
Bản nhiệm vụ thiết kế nhà máy sứ Bái GiànhTrần Thanh Nguyên1957
Nghiên cứu cách điện thử sứ hạ thế-1957
Xác định giá trị kỹ thuật về nghiên cứu gạch chịu lửa-1958
Nghiên cứu nguyên liệu và gạch ngói của nhà máy gạch Việt TrìBộ công nghiệp nặng1958
Tài liệu sứ và men Lễ Lăng và Đường sơn Trung Quốc-1958
Chế tạo men : T.3-1958
Tính toán về thành phần nguyên tố hóa học của các hỗn hợp nguyên liệu-1958
Hồ sơ tài liệu tham khảo gạch chamotte-1958
Tài liệu về xi măng putxolan-1959
Báo cáo khoa học ảnh hưởng của các loại cát đối với tính chất vữa xâyViện Vật liệu xây dựng1959
Quặng ôxit nhôm-1959
Báo cáo tổng kết tổ chức và kỹ thuật sản xuất ngói xi măng 1959Viện hóa chất thí nghiệm1959